Aktuality

Manuál systému Portál Doprava Plzeňský kraj

Pro snadné používání systému byl vytvořen návod k používání portálu http://doprava.plzensky-kraj.cz/.

Setkání s partnerem projektu Klidné příhraničí Aktionsbündnis Čerchov

V přátelském duchu proběhla v úterý 16.6.2015 ukázka výstupů dokončeného projektu Plzeňského kraje „Klidné příhraničí“ pro partnera projektu, akční skupinu Aktionsbündnis Čerchov. Akční skupina byla zastoupena starostou města Waldmunchen panem Markusem Ackermannem, ukázky se zúčastnil i Ing. Jan Bozděch, Ph.D., starosta Městyse Klenčí pod Čerchoven a zástupce Policie České republiky - Územního odboru Domažlice, por. Bc. Josef Kabourek.

Seminář k projektu Systém sběru informací o průjezdu a měření

Seminář je určen pro starosty obcí zapojených do projektu Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje Termín: středa 17.6.2015, 10 - 15 hodin Místo: Hotel GAME Klenčí pod Čerchovem

Prezentace projektu pro informatiky ORP dne 3.6.2015

Projekt Klidné příhraničí, přesněji jeho část Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje, byla prezentována na krajské Poradě informatiků obcí s rozšířenou působností na Krajském úřadu Plzeňského kraje dne 3.6.2015.