Aktuality

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program s názvem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ a k jeho administraci vydává pravidla. Ta stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále též JSDHO). Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“...

Anonym vyklidil krajský úřad

„Na úřadu máte bombu“, zaznělo v telefonátu, který obdržela recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje v úterý 26. září 2017. Nejednalo se však o skutečnou hrozbu.

Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů

ČHMÚ vydal s platností od neděle 30. června 2019 od 10:00 hodin pro část území Plzeňského kraje VÝSTRAHU na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ. Výstraha je platná do ODVOLÁNÍ. Automaticky je tím zakázáno rozdělávání ohňů na vybraných místech.

Plzeňský kraj rozdělil dotace okresním sdružením hasičů

3,5 milionu korun rozdělil Plzeňský kraj mezi spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na zabezpečení jejich činnosti v oblasti požárního sportu, odborné přípravy, práce s mládeží a v oblasti preventivně výchovné.

Vyhlášení dotačních programů „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2017“, Podpora péče o válečné hroby na území PK v roce 2017“ a „PK – BK a prevence kriminality pro rok 2017“

Žádosti je možné podávat v termínu od 6. března 2017 do 31. března 2017.