Aktuality

Anonym vyklidil krajský úřad

„Na úřadu máte bombu“, zaznělo v telefonátu, který obdržela recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje v úterý 26. září 2017. Nejednalo se však o skutečnou hrozbu.

Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů

ČHMÚ vydal s platností od neděle 30. června 2019 od 10:00 hodin pro část území Plzeňského kraje VÝSTRAHU na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ. Výstraha je platná do ODVOLÁNÍ. Automaticky je tím zakázáno rozdělávání ohňů na vybraných místech.

Plzeňský kraj rozdělil dotace okresním sdružením hasičů

3,5 milionu korun rozdělil Plzeňský kraj mezi spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na zabezpečení jejich činnosti v oblasti požárního sportu, odborné přípravy, práce s mládeží a v oblasti preventivně výchovné.

Vyhlášení dotačních programů „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2017“, Podpora péče o válečné hroby na území PK v roce 2017“ a „PK – BK a prevence kriminality pro rok 2017“

Žádosti je možné podávat v termínu od 6. března 2017 do 31. března 2017.