Aktuality

Adventní koncert s modlitbou za oběti dopravních nehod

V Plzeňském kraji byla spuštěna další část preventivní kampaně „Piješ. Řídíš. Zabíjíš.", jejímž cílem je upozornit účastníky silničního provozu na rizika, která jsou spojena s konzumací alkoholu v dopravě. Kampaň byla zahájena 3. prosince 2018 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, kde proběhl Adventní koncert s modlitbou za oběti dopravních nehod.

Plzeňský kraj čeká řada soutěží v požárních sportech

Jednání zástupců Plzeňského kraje se starosty Krajského a všech Okresních sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z Plzeňského kraje se uskutečnilo 15. listopadu na krajském úřadě. Náměstek hejtmana Ivo Grüner seznámil starosty se zásadami čerpání dotací v roce 2019.

Dotace MV - GŘ HZS ČR k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů na rok 2018

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bude i letos poskytovat účelovou neinvestiční dotaci obcím na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018“ a k jeho administraci vydává pravidla. Ta stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory příjemcům dotace.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program s názvem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ a k jeho administraci vydává pravidla. Ta stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále též JSDHO). Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“...