Aktuality

Konference "Inteligentní specializace regionu 2019"

Jak využít inovační potenciál regionálních firem, škol a institucí pro rozvoj kraje? Jaké vidíme nejperspektivnější obory a co pro ně dokážeme udělat? Dostaneme plzeňský region na inovační mapu Evropy? Diskusi nad těmito otázkami se bude věnovat konference „Inteligentní specializace regionu 2019“, která proběhne 29. května 2019 v Parkhotelu Plzeň.

Úspory energií v bytových domech díky IROP

Integrovaný regionální operační program nabízí v rámci výzvy č. 78 dotace na opatření vedoucí k úspoře energií v bytových domech. Žádosti je možné předkládat až do 29. listopadu 2019 ...

Národní dotační tituly v gesci MMR

4.prosince se v prostorách hotelu Primavera v Plzni uskutečnil seminář k představení národních dotačních titulů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Představeny zde byly dotační programy zaměřené na rozvoj venkova, odstraňování bariér či na podporu regionálního cestovního ruchu.