Aktuality

Facebook "GetSmart"

Připravili jsme pro Vás nové facebookové stránky, kde vás budeme pravidelně informovat o novinkách a zajímavostech z oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Rozsah sociálního vyloučení v Plzeňském kraji

Agentura pro sociální začleňování připravila zprávu o rozsahu sociálního vyloučení v Plzeňském kraji. Tato předkládaná zpráva přináší deskriptivní a analytické informace o rozsahu sociálního vyloučení na několika územních rovinách a vychází z posledních aktuálních dat za rok 2018.

Kyberbezpečnost v regionech

Národní klastrová asociace, Plzeňský kraj, Klastr Mechatronika, Czechinvest a další partneři vás srdečně zvou k participaci na konferenci věnované praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení v oblasti kyberbezpečnosti.

Roadshow IROP

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu a Centrum pro regionální rozvoj ČR zvou všechny zájemce na představení nové podoby operačního programu pro období 2021 - 2027.

Business Dinner

Konec roku je již tradičně vyhrazen k setkávání a bilancování. Nejinak je tomu i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Pozvání hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda na tzv. Business Dinner, který se uskutečnil 26. listopadu 2019, přijali zástupci