Aktuality

Rozsah sociálního vyloučení v Plzeňském kraji

Agentura pro sociální začleňování připravila zprávu o rozsahu sociálního vyloučení v Plzeňském kraji. Tato předkládaná zpráva přináší deskriptivní a analytické informace o rozsahu sociálního vyloučení na několika územních rovinách a vychází z posledních aktuálních dat za rok 2018.

Business Dinner

Konec roku je již tradičně vyhrazen k setkávání a bilancování. Nejinak je tomu i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Pozvání hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda na tzv. Business Dinner, který se uskutečnil 26. listopadu 2019, přijali zástupci

Konference "Inteligentní specializace regionu 2019"

Jak využít inovační potenciál regionálních firem, škol a institucí pro rozvoj kraje? Jaké vidíme nejperspektivnější obory a co pro ně dokážeme udělat? Dostaneme plzeňský region na inovační mapu Evropy? Diskusi nad těmito otázkami se bude věnovat konference „Inteligentní specializace regionu 2019“, která proběhne 29. května 2019 v Parkhotelu Plzeň.