Aktuality

Druhé vydání časopisu GetSmart

V listopadu roku 2021 byla vydána již druhá publikace GetSmart, ve které naleznete nové informace z oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji.

Udržitelný rozvoj je téma i v Plzeňském kraji

Peníze by se měly točit, říkávaly už naše babičky. Ty ale také přemýšlely, jak přeměnit odpad v další zdroje. Otáčet by se měly zejména materiálové toky, protože peníze budou, ale komodity ne. Už v roce 2009 světová poptávka po komoditách, tedy po energiích, kovech, zemědělských produktech a dobytku, dosáhla 1,5 násobku množství, které je planeta schopna zajistit a obnovit udržitelným tempem.

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2021 spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který umožní průběžný sběr a správu projektových záměrů, které vznikají v území, a jejich uchovávání v rámci jednoho centrálního systému. Vznikne tak obsáhlý zdroj informací pro stát i regiony pro nastavení vhodné a efektivní regionální politiky.

Seminář pro obce, DSO a MAS

Oddělení rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vás zve na seminář určený obcím, dobrovolným svazkům obcí a místním akčním skupinám, kde budou představeny publikace ze vzdělávací edice MMR PRO OBCE a další aktuality z činnosti odboru regionální politiky MMR ČR.

Časopis GetSmart

Představujeme Vám novou publikaci "GetSmart", která představuje Plzeňský kraj jako region, v němž se daří nejen vědě a výzkumu, ale také inovativním firmám.