Aktuality

Druhé vydání časopisu GetSmart

V listopadu roku 2021 byla vydána již druhá publikace GetSmart, ve které naleznete nové informace z oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji.

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2021 spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který umožní průběžný sběr a správu projektových záměrů, které vznikají v území, a jejich uchovávání v rámci jednoho centrálního systému. Vznikne tak obsáhlý zdroj informací pro stát i regiony pro nastavení vhodné a efektivní regionální politiky.

Seminář pro obce, DSO a MAS

Oddělení rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vás zve na seminář určený obcím, dobrovolným svazkům obcí a místním akčním skupinám, kde budou představeny publikace ze vzdělávací edice MMR PRO OBCE a další aktuality z činnosti odboru regionální politiky MMR ČR.

Časopis GetSmart

Představujeme Vám novou publikaci "GetSmart", která představuje Plzeňský kraj jako region, v němž se daří nejen vědě a výzkumu, ale také inovativním firmám.

Facebook "GetSmart"

Připravili jsme pro Vás nové facebookové stránky, kde vás budeme pravidelně informovat o novinkách a zajímavostech z oblasti vědy, výzkumu a inovací.