Aktuality

Dotace z OPŽP na využití bioodpadů

Informace o možnosti získání dotace na výstavbu kompostárny zejména pro obce.

Konference "Finanční řízení pro municipality 2011" Praha

Informace o konání konference pro zástupce obcí a měst 6. dubna 2011 v Praze.

Odborný seminář Energetický management měst a obcí

Informace o konání semináře pro města a obce.

Partnerství Comenius Regio pro obce a svazky obcí

Informace o programu Comenius a pozvánka na seminář k Výzvě 2011.

12. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova

Informace o vyhlášení termínu 12. kola příjmu žádostí.