Aktem u pomníku "Díky, Ameriko!" vrcholily v Plzni Slavnosti svobody

obrazek
06. května 2022 20:49, aktualizováno 09. května 2022 11:40, Ing. Helena Frintová

V pátek 6. května 2022 se za účasti hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a náměstků hejtmana Petra Vanky a Pavla Čížka konal tradiční vzpomínkový akt u pomníku "Díky, Ameriko!".

Touto pietní vzpomínkou, kterou tradičně vrcholí oslavy osvobození města Plzně, si v letošním roce připomínáme 77. výročí osvobození města americkou armádou. Vedle celé řady domácích i zahraničních hostů a stovek diváků se ho zúčastnilo i pět veteránů z USA a Belgie, kteří se přímo podíleli na osvobození města.„Je tomu přesně 77 let, co byl do této doby nejstrašlivější válečný konflikt na evropském kontinentě ukončen. Až do letošního roku mohly být tři generace narozené v Evropě šťastné, že nepoznaly válečný konflikt. Té naší se to už ale bohužel tím, co bylo vyvoláno ruskou agresí vůči Ukrajině, netýká. O to naléhavější je připomenout si historii, a s tím související kontexty mocenských snah o ovládnutí území, vyhlazení národů a potlačení jejich suverenity a zájmů na realizaci vlastní představy o uspořádání světa, o své budoucnosti. O svobodném rozhodnutí, kam chceme patřit a směřovat,“
řekl během pietního aktu hejtman Rudolf Špoták.

I dnes musíme být podle jeho slov - zejména kvůli naší budoucnosti - aktivní a musíme čelit zlu, které se rozhořelo v podobě, kterou jsme si neuměli představit. Záběry pobořených, zdevastovaných ukrajinských měst, škol, nemocnic, infrastruktury, miliony zničených osudů rodin, malých dětí – to vše nedaleko od hranic naší země - si to žádá.

„Važme si proto spojenectví s našimi partnery a nezpochybňujme, kam patříme. Směr je jasný. Mějme na paměti, že svoboda a demokracie nejsou bez našeho přičinění na věky,“
vyzdvihl R. Špoták závěrem.

Pomník osvobození Plzně americkou armádou má dlouhou historii datující se až do doby těsně po válce. Současný monument byl odhalen 6. května 1995. Je to kolektivní dílo, autorem kruhové desky s nízkým reliéfem Evropy, na které jsou vyznačeny hlavní směry postupu jednotek americké armády s jejich označením, je František Bálek. Dva žulové pylony s nápisy byly vytvořeny podle návrhu architekta Jana Soukupa.Pietní akty se v Plzeňském kraji konaly s účastí představitelů vedení kraje po celý první květnový týden v celé řadě měst a obcí:

Pietní akt ve Šťáhlavech proběhl 30. dubna 2022 za účasti náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka:


Libor Picka, radní Plzeňského kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch (třetí zprava), vzdal díky a uctil 77. výročí osvobození obce Díly americkou armádou v neděli 1. května 2022 v prostoru u místní kapličky:Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Petr Vanka pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti se 4. května zúčastnil v Plzni Doubravce pietního aktu na počest padlých čs. letců z Plzně-Doubravky a položil kytici k pamětní desce:U Památníku americké 2. pěší divize na Chodském náměstí v Plzni uctili ve čtvrtek 5. května 2022 památku osvoboditelů položením květin hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a náměstek hejtmana Pavel Čížek:Na Zhůří položil 5. května 2022 květiny k pomníku padlých amerických vojáků a ke Kříži smíření náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais:77. výročí osvobození Plané u Marianských Lázní uctil 5. května 2022 na náměstí Svobody při pietním aktu náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Martin Záhoř:K uctění památky padlých amerických letců na Dubči u Nepomuku položil 5. května 2022 květiny náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka:V Klatovech uctil 5. května 2022 památku osvoboditelů náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais:Radní Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc uctil památku obětí 2. světové války položením květin dne 6. května 2022 v Rokycanech:Další fotografie ze vzpomínkového aktu u pomníku "Díky, Ameriko!" najdete ve fotogalerii.


Galerie