Akce dětských domovů

Slunečný kabát pro DOMINO

Herci ze seriálu Slunečná rozveselili fasádu Dětského domova DOMINO vlastnoručně malovanými obrázky

Děti z Dětského domova Kašperské Hory připravily tradiční vánoční besídku s rekordním počtem vystoupení

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v kašperskohorském kinosále uskutečnila pro širokou veřejnost vánoční besídka dětí ze zdejšího dětského domova. Letošní program byl výjimečný počtem vystoupení a překonal tak předchozí ročníky.

Projekt DD Domino Plzeň - Hra na život v indiánské vesničce

Projekt nazvaný „Hra na život“ se uskuteční v netypickém prostředí „Indiánské vesničky“ a jejím okolí a bude zaměřený na osobní rozvoj dětí formou outdoorových a společenských aktivit, branných her, sportů, soutěží...

Děti z DD Tachov vystupovaly na Krojovaných slavnostech

V Praze na Krojovaných slavnostech jsme byli 19. 5. 2019 na pozvání senátora Mgr. Miroslava Nenutila a pro všechny to byl neskutečný zážitek, vystupovat v zahradách Valdštejnského paláce společně s nejlepšími folklorními soubory v ČR...

XXV. ročník turnaje v sálové kopané hostila Plzeň

Ve dnech 12. a 13. dubna 2019 se sjely fotbalové týmy z dětských domovů do sportovní haly LOKOMOTIVA v Plzni na tradiční turnaj v sálové kopané, který pořádal Dětský domov DOMINO v Plzni...