Akce dětských domovů

Antické olympijské hry v Dětském domově DOMINO

První červnovou sobotu roku 2022 se v plzeňském Dětském domově Domino uskutečnila sportovní akce, která se nesla v duchu antických her.

Pracovníci dětských domovů převzali ocenění

Za vynikající práci 16. června 2021 poděkovala na krajském úřadě hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a její náměstek pro oblast školství a sportu Rudolf Salvetr vybraným pracovníkům dětských domovů zřizovaných Plzeňským krajem.

Slunečný kabát pro DOMINO

Herci ze seriálu Slunečná rozveselili fasádu Dětského domova DOMINO vlastnoručně malovanými obrázky

Děti z Dětského domova Kašperské Hory připravily tradiční vánoční besídku s rekordním počtem vystoupení

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v kašperskohorském kinosále uskutečnila pro širokou veřejnost vánoční besídka dětí ze zdejšího dětského domova. Letošní program byl výjimečný počtem vystoupení a překonal tak předchozí ročníky.

Projekt DD Domino Plzeň - Hra na život v indiánské vesničce

Projekt nazvaný „Hra na život“ se uskuteční v netypickém prostředí „Indiánské vesničky“ a jejím okolí a bude zaměřený na osobní rozvoj dětí formou outdoorových a společenských aktivit, branných her, sportů, soutěží...