Akce

Mezi Srním a Antýglem se svezeme po zrekonstruované silnici

Kompletně zrekonstruovaný úsek silnice navazuje na kompletně opravenou silnici mezi Srním a Modravou, kterou realizoval Plzeňský kraj vloni ...

Broumova až na státní hranici se svezeme po opravené silnici

Před bývalou Rotou u Broumova byly 22. září 2016 slavnostně otevřena rekonstruovaná silnice II/201 z Broumova až ke státní hranici ČR s Bavorskem ...

V Zahořanech mají rekonstruovanou silnici i její okolí

1. etapa rekonstruované části průtahu silnice III/1836 až k silnici III/1839 o celkové délce cca 750 m byla slavnostně otevřena 15. září 2016 ...

Silnice „III/193 33 mezi Kostelcem a Ostrovem u Stříbra“ je opravena

Opravovaný úsek komunikace III/193 33 řešil opravu povrchu silnice od konce obce Kostelec přes obec Alfrédov až ke křižovatce se silnicí II/230 v obci Ostrov u Stříbra ...

14. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Jednání proběhlo dle plánu Bezpečnostní rady Plzeňského kraje v úterý 22. března 2016 ...