Akce

Otevření nové hasičské zbrojnice na Plzeňsku

Sobota 31. 5. 2014 byla slavnostním dnem ...

100 leté narozeniny klientky domova Sociálních služeb Liblín

„Zodpovědnost, přesnost a rychlost“, pracovní motto paní Vilhemíny Janoušové...

Aktem u pomníku Díky, Ameriko! skončily v Plzni Slavnosti svobody

Za účasti hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a radních kraje Zdeňka Honze a Jaroslava Šobra se uskutečnil v Plzni již tradiční vzpomínkový akt u pomníku „Díky, Ameriko“, kdy jsme si připomněli 69. výročí osvobození města americkou armádou...

Václav Šlais poprvé oslavil své narozeniny v Domově klidného stáří v Žinkovech

Václav Šlais, klient Domova pro seniory v Žinkovech, oslavil své 92. narozeniny v prostorách domova. Kromě gratulace od své početné rodiny, přátel, známých a obyvatel domova mu k narozeninám přišli také popřát hodně zdraví a spokojenosti člen Rady Plzeňského kraje Zdeněk Honz...