Akce

Financování sociálních služeb by mělo být převedeno na kraje

Poprvé po šesti letech se zúčastnil zasedání Komise Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti příslušný rezortní ministr. Hlavním tématem jednání byla novela zákona o sociálních službách, která přenáší rozdělování peněz z ministerstva na jednotlivé kraje České republiky...

Krajský plán usnadňující život osob s postižením má tištěnou podobu

Brožuru s názvem "Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením" pokřtil radní pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz, předseda Plzeňské krajské rady osob se zdravotním postižením Miroslav Valina a místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Jiří Vencl ...

Senior residence Terasy rekapituluje druhý rok své existence

9. července 2014 uplynou dva roky od zahájení provozu domova pro seniory Senior residence Terasy. Při této příležitosti, byť se jedná teprve o druhé výročí založení, na Terasách oslavovali i bilancovali. Zúčastnil se i radní Plzeňského kraje Zdeněk Honz...

"Šestý den"

Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod již po deváté uspořádal...

Tradiční „Jarní pouť“ ve Zbůchu

Pracovníci Centra pobytových a terénních služeb uspořádali ve středu 28. května 2014 pro své obyvatele tradiční „Jarní pouť“...