Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Plzeňský kraj mají dohodu o spolupráci

obrazek
08. dubna 2022 13:42, Bc. Eva Mertlová
Český les, naše druhá nejmladší chráněná krajinná oblast (CHKO), chrání nejcennější části přírody na Domažlicku a Tachovsku. O přírodu tohoto jedinečného území pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les, na jeho vzniku se v roce 2005 významně podílel Plzeňský kraj. Obě instituce dnes slavnostně podepsaly dohodu, která se týká především spolupráce v oblasti ekologických a vzdělávacích akcí.

"Snažíme se ukazovat krásy zdejší přírody lidem, víme, že bez jejich podpory se nedá příroda účinně chránit," komentuje podpis dohody náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard.

"Dohoda jen oficiálně ukotvila dlouhodobou výbornou spolupráci. Pro veřejnost společně pořádáme třeba Mezinárodní noc pro netopýry či oblíbený Den Českého lesa. Symbolický je podpis v Domě přírody v Klenčí pod Čerchovem, který návštěvníkům přibližuje krásy zdejší přírody. Obdobnou dohodu máme i s Karlovarským krajem," konstatuje František Pelc, ředitel AOPK ČR.

AOPK ČR v Plzeňském kraji každoročně pořádá vycházky s odborníky na zajímavá místa, exkurze pro školy, přednášky. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody vydává regionální časopis Český les: příroda a historie. Spolupodílí se i na vydávání jiných tiskovin, například průvodců k naučným stezkám, kalendáře akcí "Pojďte s námi do přírody". Mnohé z toho by nevzniklo bez finančního přispění Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj například poskytne záštitu nad akcemi pro veřejnost, které tu AOPK ČR pořádá, podle svých možností bude podporovat i vydávání přírodovědně-vlastivědného časopisu Český les: příroda a historie.