Formulář pro Vyúčtování výdajů za rok 2019

obrazek
11. prosince 2019 15:17, aktualizováno 16. prosince 2019 10:02, Mgr. Renata Kulhánková

S odkazem na kapitolu 6.3.2 Specifikum dokladovaných výdajů Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady je nutné doložit vyúčtování výdajů  v elektronické podobě ve formátu .xls či .xlsx a pokud není elektronická podoba opatřena podpisem statutárního zástupce subjektu, resp. osoby oprávněné jednat za tento subjekt, pak také v listinné podobě opatřené tímto podpisem.

Pro dokladování vyúčtování MPSV je tedy nutné zaslat formulář v elektronické podobě ve formátu .xls či .xlsx na e-mail: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz. Formuláře opatřené podpisem statutárního zástupce, popř. oprávněné osoby mohou být zaslány prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KÚPK, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo mohou být osobně doručené na podatelku KÚPK.

Příjemce je povinen doložit Plzeňskému kraji vyúčtování výdajů nejpozději do 23. 1. 2020.

Kontaktní osoby:

Lucie Přikrylová (referent Oddělení správní a realizace projektů), e-mail: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, tel: 777 353 677

Mgr. Renata Kulhánková (referent Oddělení správní a realizace projektů), e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 178

Soubory ke stažení