88. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
18. května 2020 15:34, Mgr. René Zeithaml

Dotace na malé prodejny obdrží 74 žadatelů
RPK souhlasí s poskytnutím dotací 74 žadatelům na zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje v celkové výši 2 670 000 Kč. Dotace částečně přispějí malým obcím k udržení kamenného obchodu, případně k zachování služeb pojízdné prodejny. Jsou určeny obcím na částečné krytí neinvestičních nákladů na provoz prodejny, a to bez ohledu na vlastníka budovy a provozovatele prodejny. Bylo podáno 76 žádostí o dotaci, 2 žádosti byly vyřazeny (žádost nebyla podaná v souladu s pravidly dotačního titulu, druhá byla nedopracovaná).
Poskytnutí dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo PK.

Na havarijní stavy bylo rozděleno 27 milionů korun
RPK odsouhlasila poskytnutí finančních dotací 81 obcím na odstraňování havarijních stavů obcí v souhrnné výši 27 milionů korun.
Peníze z dotace budou použity např. na rekonstrukci výtlačného řadu a akumulačních nádrží v Hoře Svatého Václava, opravu opěrné zdi v Klenčí pod Čerchovem, nutné opravy vodovodu v Běšinech nebo v Roupově, opravu rozhledny Dlažov, opravu havarijní tarasní zdi pod kostelem Panny Marie Bolestné v Hamrech, řešení havarijního stavu kotelny základní školy, Hrádek u Sušice, opravu sprch a sociálního zařízení v šatnách na zimním stadionu v Klatovech, odstranění havarijního stavu kanalizace v ulici U sokolovny ve Strážově, rekonstrukci budovy tělocvičny ZŠ Kaznějov, opravo ČOV v Újezdu u Svatého Kříže nebo opravu hřbitovní zdi v Kladrubech.
Poskytnutí dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo PK.

Na bezpečnost v obcích jde téměř 20 milionů
Jednou z forem pomoci kraje s proměnou bezpečnostní situace je systematická finanční podpora cestou tohoto speciálního dotačního programu, který byl letos vyhlášen již potřetí. Odbor bezpečnosti a krizového řízení zpracoval v letošním roce pravidla dotačního programu, která stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory obcím na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku svém na území. Všem 45 žadatelům bude vyhověno v plné výši. Plzeňský kraj poskytne obcím celkem 9 768 713,80 Kč.
Poskytnutí dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo PK.

Kraj podpoří Ševčíkovu akademii
RPK odsouhlasila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100 tisíc korun spolku Ševčíkův institut, z.s. na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Ševčíkova akademie, účelově na personální náklady, ubytování, stravu, honoráře, cestovné, tisk, vybavení a administrativně-technické náklady. Ševčíkova akademie se bude konat 2. – 14. srpna 2020. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci letošní ročník proběhne bez zahraničních účastníků. Mezinárodní přesah bude zachován výukou i v online režimu s domluvenými učiteli v Evropě a USA. Výuka bude probíhat mnohem více individuálně. Značná část koncertů se zrealizuje v otevřeném prostoru, zejména gala koncert. Část koncertů bude nabízena také v online režimu. Otakar Ševčík je rodákem z Horažďovic, bezesporu patří mezi nejvýznamnější hudební osobnosti, které se narodily na území dnešního Plzeňského kraje.

Dvacet milionů na cyklostezky
Rada odsouhlasila rozdělení částky 20 milionů korun osmi žadatelům z dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2020“. Poskytnutí dotací bude ještě schvalovat zastupitelstvo.
Díky dotaci bude například opravena cyklostezka CT3 mezi Ejpovicemi a Kyšicemi, vznikne dílčí úsek mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3 ze Semošic do Křenov nebo bude vytvořen pumprek v Železné Rudě. Úspěšnými žadateli jsou obce: Ejpovice, město Horšovský Týn, město Spálené Poříčí, Štáhlavy, Březina, město Železná Ruda, město Staňkov a Holýšov.

Kraj opět podpoří fungování hospiců
Celkem 1,7 milionu korun navrhla rada schválit dvěma žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2020“. Jedná se o Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. (820 000 korun) a Hospic sv. Jiří, o.p.s. (880 000 korun). Poskytnutí dotací budou schvalovat zastupitelé.
Cílem Dotačního programu je finančně podpořit poskytovatele zdravotních služeb, kteří zajišťují domácí hospicovou péči na území Plzeňského kraje a tím zvýšit dostupnost domácí hospicové péče a umožnit tak nevyléčitelně nemocným v preterminálním a terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí.

Dotace na podporu dostupnosti ambulantní péče
V rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020“ souhlasí rada s poskytnutím investičních dotací ve výši 550 000 korun a neinvestičních dotací ve výši 445 985 korun.
Důvodem podpory je zajistit dostupnost ambulantní zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela. Program by měl podpořit projekty, jejichž cílem je získat nové poskytovatele zdravotních služeb ambulantní zdravotní péče nebo udržet stávající poskytovatele na území obce.
Do dotačního programu bylo podáno 7 žádostí. Žadateli bylo město Nýrsko, město Kdyně, městys Koloveč a Praktik-Reha, s.r.o.
Poskytnutí dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo PK.