83. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
24. února 2020 15:16, aktualizováno 16:04, Mgr. René Zeithaml

Dar pro první občánky kraje
První holčička a první chlapec narození v roce 2020 v Plzeňském kraji obdrží jako každý rok dárek v podobě šeku na deset tisíc korun. První dívkou Plzeňského kraje v letošním roce je Kristýna Křelovcová, která se narodila 1. 1. 2020 v 07:55 hod. ve Fakultní nemocnici Plzeň. Prvním chlapcem roku 2020 Plzeňského kraje je Lukáš Marek, ten přišel na svět 1. 1. 2020 v 03:37 hod. ve Fakultní nemocnici Plzeň. Kristýna Křelovcová bydlí ve Stříbře, Lukáš Marek bydlí ve Šťáhlavech. Hejtman Plzeňského kraje přijímá a obdarovává první občánky Plzeňského kraje od roku 2010.
Předání šeku a přivítání nových občánku se uskuteční 19. března 2020 v 10:00 hodin na Krajském úřadě Plzeňského kraje.Kraj podpoří závod horských kol nebo plochodrážníky
V rámci dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2020“ rozhodla rada rozdělit částku 1,688 milionu korun. Dotaci ve výši 200 tisíc korun tak například získají Amatérští brokaři Plzeň na uspořádání střeleckého závodu Olympijský trap u příležitosti oslav 75 let konce druhé světové války, stejnou částkou bude podpořen Den ve vzduchu s Plzeňským krajem 2020. Dotaci ve výši 150 tisíc korun získá pořadatel Poháru Plzeňského kraje horských kol 2020 nebo Nadace pozemního vojska AČR na opravu střechy. Plochodrážní klub v AČR Plzeň obdrží 100 tisíc korun na zajištění semifinále Mistrovství Evropy jednotlivců do 500 ccm a Evropského poháru mládeže na ploché dráze v Plzni.Téměř 400 tisíc pro sportovní reprezentanty
Sportovci reprezentující Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2020 si rozdělí částku 395 676 korun. Rada schválila podporu pro atletku Irenu Stahlovou, která se zúčastní ME veteránů v halové atletice, dotaci získá také například Michal Ženíšek při účasti na mezinárodních závodech psích spřežení nebo HORNÍK POWERLIFTING KLUB VEJPRNICE na účast Davida Horníka na European Open, MastersJunior Equipped Bench Press v Jekatěrinburgu. Dále podpoří kraj také Pavla Kelemena při účasti na mistrovství světa v dráhové cyklistice nebo Erika Ebermana na mistrovství Evropy v lukostřelbě.


Kraj podpoří individuální sportovce
Členové Rady PK schválili poskytnutí individuálních dotací pro sportovce v Plzeňském kraji v celkové výši 480 tisíc korun. Dotace budou využity například na přípravu Karoliny Dobré na závody v disciplíně snowboardcross, na podporu tréninkové a závodní činnosti Kateřiny Razímové v běžeckém lyžování, uspořádání Mezinárodního mládežnického vánočního turnaje v basketbalu nebo přípravu lyžaře Adama Linharta na lyžařské závody v alpských disciplínách.


Dotační program podpoří jednotky dobrovolných hasičů
Na dotační program vyhlašovaný Plzeňským krajem s názvem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ je letos vyčleněna částka 16,8 milionu korun. Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
Program zahrnuje tyto dotační tituly:

 • Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu
  Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje nákup nového dopravního automobilu obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu.
 • Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky
  Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje částkou 500 000 Kč nákup nové cisternové automobilové stříkačky obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu.
 • Příspěvek na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky
  Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje částkou 500 000 Kč rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky obci, které byla na tuto rekonstrukci přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu.
 • Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu
  Příspěvek je určen na opravy cisternové automobilové stříkačky, které nejsou technickým zhodnocením. Maximální výše příspěvku je 700 000 Kč s maximální finanční spoluúčastí kraje 50 %.
 • Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu
  Příspěvek je určen na opravy jakékoliv cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu, které nejsou technickým zhodnocením. Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč s maximální finanční spoluúčastí kraje 50 %.
 • Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů
  Nově zaváděný příspěvek je určen pouze pro JSDHO kategorie II. nebo III. na nákup přetlakových dýchacích přístrojů. Maximální výše příspěvku je 80 000 Kč s maximální finanční spoluúčastí kraje 50 %.
 • Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy
  Příspěvek je určen pouze pro JSDHO kategorie V. na nákup a opravy požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Maximální výše příspěvku je 60 000 Kč s maximální finanční spoluúčastí kraje 50 %.


Žádosti je třeba podat do 15. 4. 2020.Dotační titul pro obce na odstranění havarijních stavů vyhlášen
Částka 40 milionů korun je vyčleněna v letošním roce na dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje. Plzeňský kraj již mnoho let finančně pomáhá obcím kraje při jejich řešení nastalých havarijních stavů a naléhavých potřeb, a to i prostřednictvím uvedeného dotačního titulu. Z tohoto dotačního titulu lze požadovat od PK dotaci investičního nebo neinvestičního charakteru. Sběr žádostí bude probíhat od 3. 4. 2020 do 15. 4. 2020.Na sociální služby dá Plzeňský kraj dalších 24 milionů
Rada vyhlásila Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020 s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 24,3 milionu korun.
Tento dotační titul má 2 oblasti podpory, a to neinvestiční finanční dotace (oblast A) a investiční finanční dotace (oblast B), a je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou poskytovatelů, kterými jsou obce, kraj a jimi zřizované a zakládané organizace. Termín pro podání žádostí v rámci tohoto dotačního titulu je stanoven na 20. 4. 2020.Dotace pro přívoz Darová
Členové rady odsouhlasili příspěvek pro obec Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2020“ ve výši 320 tisíc korun.
Provoz přívozu v roce 2019 zajištěn celoročně, ponechána prodloužena provozní doba od 5:00 do 20:00 hod. Za období provozu 1–12 v roce 2019 bylo převezeno 31 tis. osob a 23 tis. automobilů. Tato čísla jsou nižší než skutečnost z předchozího roku, a to zejména v souvislosti s opětovným uvedením mostu v Dolanech do provozu. Tržby za poskytnuté služby tak náklady na provoz pokryly pouze částečně a díky dotaci od Plzeňského kraje se provoz podařilo zajistit.
Poskytnutí dotace bude ještě schvalovat zastupitelstvo.Plzeňský kraj zajistí nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel
Radní schválili pověření pro organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvkovou organizaci, která zajistí nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy v Plzeňském kraji, a to na období do 31. 12. 2020.
Plzeňský kraj či jím pověřená osoba může zajišťovat nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel na „svých“ silnicích II. a III. třídy v Plzeňském kraji a i na silnicích I. třídy, to však pouze s předchozím souhlasem jejich vlastníka (vlastnická práva k silnicím I. třídy vykonává státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR). Souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby Plzeňský kraj zajišťoval nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel i na silnicích I. třídy, byl udělen.
Kraj nejen zajišťuje nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel, ale je i částečným příjemcem finančních prostředků ze zaplacených pokut, které jsou ukládány provozovatelům vozidel za to, že na pozemních komunikacích provozovali přetížená vozidla. Systém kontrolního vážení vozidel mj. přispívá k ochraně pozemních komunikací a rovněž k ochraně účastníků silničního provozu a přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jde tedy o činnost, která je nesporně ve veřejném zájmu.
Náklady na zajištění výše uvedených služeb nepřesáhnou 363 000 korun.Program na podporu dostupnosti ambulantní zdravotní péče

Rada schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020“, na který je v rozpočtu vyčleněno 5 milionů korun.
Důvodem podpory je zajistit dostupnost ambulantní zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela. Program by měl podpořit projekty, jejichž cílem je získat nové poskytovatele zdravotních služeb primární ambulantní péče nebo udržet stávající poskytovatele na území obce. V případě okresů Tachov a Plzeň-sever jsou z důvodu chybějící nemocnice v těchto oblastech do podporovaných oborů zahrnuty i některé z oborů specializované ambulantní péče.
V rámci dotačního Programu jsou podporovány lékařské obory všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, pediatrie či dětské lékařství, zubní lékařství, gynekologie a porodnictví a na území okresů Tachov a Plzeň-sever také lékařský obor vnitřní lékařství, kardiologie, endokrinologie a diabetologie a chirurgie.
V rámci Programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly:

 • Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče – obce
  Tento dotační titul je určen pro malé obce vlastnící prostory, které slouží (popř. by mohly sloužit) jako ordinace lékaře v dotčených oborech, či pro obce, které chtějí takové prostory pořídit. Dotace je určená na zajištění prostor pro ordinaci a pořízení přístrojového či dalšího vybavení.
 • Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče – poskytovatelé zdravotních služeb.
  Tento dotační titul je určen pro poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) v dotčených oborech, kteří působí v ordinacích v malých obcích. Dotace je určená na pořízení přístrojového či dalšího vybavení.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 3. 4. 2020 do 17. 4. 2020.Kraj podpoří výsadbu listnatých a ovocných stromů
Na projekt „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“ na území Plzeňského kraje vyčlenil kraj jeden milion korun. Cílem projektu je zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí výsadbou listnatých a ovocných stromů. Vysazením stromů se podpoří zlepšení mikroklimatických a biologických podmínek, zejména pozitivním ovlivněním teploty a vlhkosti v letních měsících, zvýšením podílu kyslíku v ovzduší, snížením prašnosti a hlučnosti v místě a v neposlední řadě výsadba podpoří zvýšení biodiverzity organizmů.
Průměrná cena jednoho stromku (vysokokmenu) se předpokládá v ceně cca 1 500 Kč za kus včetně dopravy do distribučního místa a výdeje oprávněným žadatelům, minimální výše hodnoty uznatelného sadebního materiálu pro jednu přihlášku je stanovena na 3 000 Kč (s DPH), maximální výše je stanovena pro jednu přihlášku na 10 000 Kč (s DPH).
Předpokládaný časový harmonogram projektu:
• jaro 2020 – vyhlášení výzvy projektu od 2. 3. 2020 – 30. 4. 2020, sběr a vyhodnocení přihlášek, zajištění sadebního materiálu
• podzim 2020 – předání stromků oprávněným žadatelům, po kterém následuje realizace výsadby.
Projekt „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“ je určen všem fyzickým osobám s trvalým pobytem na území Plzeňského kraje, které projeví zájem o výsadbu vybraných listnatých a ovocných stromů ve formě vysokokmenů na území Plzeňského kraje. Žádosti budou vyřizovány dle došlého pořadí do vyčerpání alokované částky.Na ekologické zahrady půjde půl milionu korun
Radní schválili vyhlášení dotačního programu Ekologické zahrady 2020, na který je alokována částka 500 tisíc korun. Účelem dotačního programu Ekologické zahrady 2020 je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou k využití zahrad pro netradiční formy výuky, školní a mimoškolní aktivity v oblasti EVVO, ochranu životního prostředí a komunitní akce či setkávání. Předmětem dotace je finanční příspěvek na založení nebo úpravu stávajících extenzívně využívaných zahrad, na pořízení základního mobiliáře pro potřeby výuky ekologické výchovy, a na opatření vedoucí k dovybavení zahrad pro komunitní setkávání.
Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 prostřednictvím aplikace eDotace.Rada vyhlásila program na podporu ochrany lesa
Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ . Částka určená na tento dotační program činí 15 milionů korun. Předmětem podpory je ochrana mladých lesních porostů oplocením se zaměřením na meliorační a zpevňující dřeviny. Termín pro podávání ohlášení a žádostí je od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.Kraj bojuje proti suchu
Čtyři miliony korun jsou vyhrazeny na dotační program Retence vody v krajině 2020. Účelem dotačního programu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká projektů zlepšujících vodní bilanci v prostředí a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu. Podporováno je zlepšování zadržování vody v zemědělské půdě, retence srážkových vod z nepropustných ploch v zastavěných územích obcí a výsadba vhodných dřevin podporujících zlepšení mikroklimatických a biologických podmínek.
Předmětem dotace jsou zejména náklady na realizaci projektů primárně zaměřených na zlepšení retence vody v krajině nebo v zastavěných územích obcí, a to na následující opatření:
Dotační titul č. 1
a) tvorba nových, nebo oprava stávajících a zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží
b) tvorba nebo obnova přírodních vodních prvků s retenční schopností
c) obnova přirozených funkcí drobných toků a niv
d) zvyšování retenční kapacity zemědělské půdy a zabránění erozi
a degradaci půdy

Dotační titul č. 2
a) výsadba dřevin ve volné krajině
b) obnova nebo zakládání větrolamů
c) výsadba dřevin na veřejně přístupných prostranstvích v zastavěném území nebo na zastavitelných plochách

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 prostřednictvím aplikace eDotace.