39. Jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
25. dubna 2022 11:34, aktualizováno 14:06, Ing. Helena Frintová

Pořadatelství Her XI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2025
Rada Plzeňského kraje vzala na vědomí závaznou přihlášku k pořadatelství Her XI. zimní olympiády dětí a mládeže v ČR 2025, odsouhlasila její podání a uložila členu rady pro oblast školství a sportu Vladimíru Krocovi její podepsání. Konečné rozhodnutí o pořadatelství her učiní Český olympijský výbor.

Zimní olympiáda dětí a mládeže (ODM) se koná pod patronací Českého olympijského výboru od roku 2003. Ucházet se o pořadatelství ODM pro rok 2025 rozhodla rada kraje již v únoru tohoto roku. „Předpokládáme, že hry proběhnou v našem kraji v termínu od 26. do 31. ledna 2025 a jejich hlavním centrem by byla atraktivní lyžařská centra v našem kraji - Železná Ruda společně se Špičákem, kde by se konaly všechny lyžařské disciplíny,“ říká radní pro školství a sport Vladimír Kroc. Konkrétně alpské lyžování, skikros a snowboarding by měly proběhnout v areálu Ski & bike Špičák. Běžecké lyžování a lyžařský orientační běh by proběhly v běžkařském lyžařském areálu Belvedér v Železné Rudě a biatlonisté by své závody odběhli v areálu Hohenzollern Skistadion v Bavorské Rudě. „Dalšími olympijskými městy se stanou Domažlice, Klatovy a Sušice. Na zimních stadionech v Domažlicích a Klatovech by proběhl turnaj v ledním hokeji a v Sušici by se konala soutěž v krasobruslení,” přiblížil průběh jednotlivých soutěží a míst jejich konání radní V. Kroc. Doplnil, že by se v Sušici konal i turnaj v šachu jako doprovodná soutěž olympiády.

Se starosty olympijských měst a provozovatelem areálu Ski & bike Špičák již proběhlo setkání, na němž všichni vyjádřili zájem o pořadatelství Her XI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2025.
„Celkové finanční náklady na pořádání her jsou odhadovány na 36 milionů korun a budou nárokovány v rozpočtu kraje v průběhu následujících tří let - let 2023, 2024 a 2025,” uzavřel radní Vladimír Kroc. Část nákladů v konečném vyúčtování uhradí dotace z NSA (6 mil. Kč), Českého olympijského výboru (2 mil. Kč), z příspěvků krajských výprav (4 mil.)  a zbylých 24 mil. Kč půjde za Plzeňským krajem.

(Předložil Vladimír Kroc)


Navýšení finančních prostředků pro stavební projekt Klatovské nemocnice
Rada kraje schválila navýšení částky ve výši 4 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace na dostavbu budov SO1 a SO2 v monobloku a výstavbu nové budovy S07 u monobloku v Klatovské nemocnici a tuto akci sloučila s akcí zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu projektu na vybudování urgentního příjmu v Klatovské nemocnici. „Celková částka na vypracování projektových dokumentací tak činí 18,52 mil. korun. Prodloužen byl i termín jejich dokončení až do roku 2024,“ informoval náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Dále rada schválila stavební úpravy druhého nadzemního podlaží v objektu č. 204. Je na ně vyčleněno 4,6 mil. Kč a spočívají ve změně původního užívání prostor 2.NP jako lůžkového oddělení ORL na lůžkové oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Změnou charakteru pacientů dojde mimo jiné k nutnosti vybudování dvou venkovních únikových schodišť z 2.NP objektu čp. 204.


(Předložil Roman Zarzycký)