34. jednání Rady Plzeňského kraje

07. března 2022 11:52, aktualizováno 14:43, Ing. Helena Frintová

Rada Plzeňského kraje schválila 4 miliony korun z krajského rozpočtu na oblast Krizového řízení, Integrovaného záchranného systému a bezpečný kraj.

„Tyto finanční prostředky jsou uvolněny na pokrytí výdajů souvisejících s migrační vlnou z Ukrajiny a na pomoc ukrajinským občanům postiženým válečným konfliktem v jednom místě, tj. v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU). Budou využity na pronájmy prostor a provozu KACPU, na zajišťování prostředků humanitární pomoci a vše, co souvisí s touto činností,“ komentoval rozhodnutí Rady Plzeňského kraje Hejtman Rudolf Špoták.

Celkem tak Plzeňský kraj poskytne pro tento účel 5 milionů korun, neboť jeden milion již měl v krajských rezervách pro tyto účely vyčleněn.

„V rámci vyhlášeného nouzového stavu bude Plzeňský kraj také žádat Ministerstvo financí ČR o 10 milionů korun pro další zajištění pomoci,“ dodal náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.