3. ročník Soutěže robotiky

obrazek
24. listopadu 2020 06:43, Mgr. Jana Dvořáková

3. ročník Soutěže robotiky
Plzeňský kraj v rámci podpory technického vzdělávání uspořádal dne 7.-8. října 2020 Soutěž robotiky v prostorech Techmania Science Center a v novém sálu SOUE, pod záštitou náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje JUDr. Marcely Krejsové a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 týmů ze středních škol. Závodu se zúčastní i základní školy, jakmile to současná epidemiologická situace dovolí.
Závody robotů pro týmy ze SŠ probíhaly na dráze s překážkou. Jednodušší dráha je připravena pro týmy ze ZŠ. Soutěž robotiky je realizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.
Výsledky kategorie SŠ
1. místo – Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň
2. místo – Střední škola, Horažďovice
3. místo – Střední odborné učiliště, Domažlice
4. místo – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
5. místo – Střední škola, Bor

Pořadí dalších škol a časy jízd naleznete na: https://robotipk.zcu.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=356. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem za účast ve ztížených podmínkách.