22. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
23. listopadu 2021 15:13, Bc. Eva Mertlová

Kraj podpoří fungování Help linky společnosti Člověk v tísni

Rada schválila dotaci společnosti Člověk v tísni ve výši 120 000 Kč, a to na navýšení kapacity Help linky k Milostivému létu v Plzeňském kraji. Společnost Člověk v tísni pomáhá v oblasti dluhového poradenství a v souvislosti s akcí Milostivé léto zřídila poradenskou linku. Ta slouží k poskytování základních informací, vzorů a návodů, jak využít zákonné možnosti, které nabízí novela exekučního řádu a občanského soudního řádu tzv. milostivé léto. Dotace bude využita na pokrytí mzdových nákladů pracovníků linky.

Plzeňský kraj tzv. milostivé léto podporuje, ve spolupráci se starosty obcí propaguje možnosti využití akce k oddlužení pro ty, kteří dluží veřejnoprávní instituci a jsou v exekučním řízení. Takový dlužník může prostřednictvím institutu tzv. milostivého léta požádat o jeho využití, zaplatí dlužnou částku vůči instituci, poplatek exekutorovi 908 Kč a zbytek dluhu mu bude odpuštěn.

(předkládá Pavel Karpíšek)

Program na podporu protidrogové prevence

Rada schválila vyhlášení dotačního titulu Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022 pro organizace realizující protidrogovou prevenci. Účelem projektu je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními a ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti spojené s drogami. Podpořeni budou realizátoři protidrogových projektů s platnou certifikací odbornosti poskytovatelů služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. Sběr žádostí přes aplikaci eDotace bude probíhat 4. 1. 2022 – 25. 1. 2022. Finanční částka pro tento dotační titul bude max. 2,8 mil. Kč z rozpočtu kraje.
Projekty zaměřené na primární prevenci rizikového chování budou financovány z dotací Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

(předkládá Rudolf Špoták)