22. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

obrazek
10. listopadu 2022 14:11, aktualizováno 18. června 2024 15:23, Mgr. Lenka Pózelová
Přítomní členové a hosté se věnovali na 22. jednání vyhodnocení strategických intervencí projektu Smart Akcelerátor PK, který probíhal v letech 2017 – 2019, jehož všechny projekty jsou v současné době v realizaci, nebo již realizovány byly. Jedná se o projekty Welcome centre ZČU, Academic Career in Pilsen/Akademickým pracovníkem v Plzni, Technologický park DRONET – Plzeň Světovar, a posledním projektem je Inkubace a akcelerace firem. Dalším bodem setkání bylo shrnutí závěrů z konference Inteligentní specializace regionu 2021, jejímž hlavním cílem bylo projednání a smysl potenciálu inteligentní specializace ve VaVaI a také to, jakým způsobem by se nadále inteligentní specializace měla ubírat do budoucna. Na konferenci přijala pozvání paní Vocásková z EU, která představila priority EK a sdělila informace o nové průmyslové strategii pro Evropu neboli „Strategii inteligentní ekonomické transformace“. Dalším hostem, který se konference zúčastnil, byl pan Všetečka z Ministerstva průmyslu a obchodu, který zdůraznil nutnost spolupráce mezi všemi subjekty a prezentoval priority pro příští rok z oblasti národní RIS3 strategie. Dále zde probíhala diskuze zástupců inovativních firem působících v regionu, představitelů veřejné správy a vysokých škol. Na programu tohoto jednání byly dále představeny priority projektu SA II na rok 2022 a projednával se Akční plán RIS3 na rok 2022.

Soubory ke stažení