2013

Schválení dotací dotačního programu V přírodě s přírodou 2013

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20.05.2013 usnesením č. 764/13 dotace v dotačním titulu V přírodě s přírodou 2013. Seznam schválených dotací je přílohou tohoto sdělení.

Schválení dotačního titulu č. 3, č. 4, č. 5 Ekologické projekty 2013

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 17.06.2013 usnesením č. 232/13 dotace v dotačním titulu č. 3 - Podpora projektů zásobování pitnou vodou, dotačního titulu č. 4 - Podpora projektů kanalizací a čistíren odpadních vod a dotačního tilulu č. 5 - Podpora projektů protipovodňových opatření v rámci schváleného dotačního programu Ekologické projekty 2013. Seznam schválených dotací je přílohou tohoto sdělení.

Schválené dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2013

Zastupitelstvo PK schválilo dne 3. června 2013 usnesením č. 179/13 dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2013.

Schválení dotací RPK 20.5.2013 - Ekologické projekty 2013

Schválení dotací RPK - dotační titul č. 2 -Zelené školní zahrady v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2013

Schválení dotací ZPK 4.3.2013 - Ekologické projekty 2013

Schválení dotací ZPK - dotační titul č. 1 - Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2013