2011

Schválení finančních prostředků na ekologické projekty 2011 Zastupitelstvem PK - program 4. Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 7.3.2011 usnesením č. 766/11 poskytnutí finančních prostředků formou dotace na ekologické projekty dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jemu příslušející a to v programu 4. Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny. Seznam schválených dotací je přílohou tohoto sdělení.

Schválení finančních prostředků na ekologické projekty 2011 Radou PK - program 4. Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny

Rada Plzeňského kraje schválila dne 10.2.2011 usnesením č. 3395/11 dotace dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jí příslušející a to v programu 4. Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny. Seznam schválených dotací je přílohou tohoto sdělení.

Schválení finančních prostředků na ekologické projekty 2011 Radou PK - program 3. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21.4.2011 usnesením č. 3740/11 dotace dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jí příslušející a to v programu 3. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Seznam schválených dotací je přílohou tohoto sdělení.

Dotace pro oblast ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou 1. kolo

Zastupitelstvo PK schválilo svým usnesení č. 767/11 ze dne 07.03.2011 první kolo dotací dle vyhlášených Pravidel pro poskytování finančních prostředků pro oblast ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou