2010 - 2013

08. září 2011

Výše odměn hejtmana a uvolněných radní Plzeňského kraje

31. srpna 2011

Závěrečná zjištění a uložená opatření z kontrol provedených na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v příspěvkových organizacích zřizovaných Plzeňským krajem

01. července 2010

Opatření přijatá po šetření provedeném ve věci "objevení 600 milionů korun"

03. srpna 2010

Místní referenda v Plzeňském kraji od 1. února 2004 do 30. června 2006