2010 - 2013

Platy, odměny a mimořádné odměny hejtmana, náměstsků hejtmana, ředitele KÚPK a vedoucích odborů KÚPK

Počet Krajským úřadem Plzeňského kraje evidovaných stížností v oblasti zdravotnictví

Stanovování odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem