2010 - 2013

Závěrečná zjištění a uložená opatření z kontrol provedených na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v příspěvkových organizacích zřizovaných Plzeňským krajem

Opatření přijatá po šetření provedeném ve věci "objevení 600 milionů korun"