2010

Přiznané dotace na ekologické projekty 2010

Přehled schválených ekologických projektů je uveden v příloze.

Výherci soutěže V přírodě s přírodou 2010

Výherci soutěže o nejlepší projekt letního tábora se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu jsou uvedeni v příloze.