18. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
23. srpna 2021 16:35, Mgr. René Zeithaml

Dar sportovcům z Plzeňského kraje za reprezentaci na olympijských hrách
Rada schválila poskytnutí finančního daru sportovcům z Plzeňského kraje za reprezentaci na XXXII. Letních olympijských hrách a XVI. Letních paralympijských hrách v Tokiu v roce 2021. Celková dotace je 1,3 mil. Kč.
Celkem 13 sportovců, kteří reprezentovali kraj na olympijských hrách v Tokiu, obdrží 100 000 Kč každý.
   Tereza Hrochová (atletika)
   Marcela Joglová (atletika)
   Ondřej Cink (cyklistika)
   Zdeněk Štybar (cyklistika)
   Radek Šlouf (kanoistika)
   Marie Horáčková (lukostřelba)
   Kristýna Horská (plavání)
   Jan Šefl (plavání)
   David Hrčkulák (střelba)
   Petr Nymburský (střelba)
   Jiří Přívratský (střelba)
   Nikola Šarounová (střelba)
   Vendula Dušková (plavání, LPH)


Podpora Venkovského domu Plzeňského kraje
Rada schválila a doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu poskytnutí dotace MAS Radbuza, z.s. ve výši 1 485 000 Kč na částečné krytí nákladů (režijních výdajů, na nákup materiálu a služeb, osobní náklady a náklady na nové prostory) na provoz Venkovského domu Plzeňského kraje v roce 2021. Venkovský dům Plzeňského kraje byl otevřen v září 2018. Jedná se o informační centrum s výstavními prostory a současně prodejnu produktů lokálních výrobců z Plzeňského kraje. Zahájení provozu bylo v roce 2018 podpořeno Plzeňským krajem částkou 250 000 Kč. V roce 2019 činila dotace Plzeňského kraje na provoz tohoto Venkovského domu 500 000 Kč.


Vyhlášení soutěží v oblasti vzdělávání
Rada schválila vyhlášení a zároveň poskytnutí darů do rukodělné soutěže Řemeslo má zlaté dno, Technická olympiáda Plzeňského kraje, Technika má zlaté dno, Gymnazista roku, mezinárodní soutěž ROBO2022, on-line matematickou soutěž mKONTEXT a jazykovou soutěž Kontext.

Rukodělná soutěž Řemeslo má zlaté dno je určena pro děti ZŠ – SŠ ve třech kategoriích. Soutěžit mohou s vlastnoručně vyrobenými předměty bez omezení techniky jako suvenýry, hračky, vyučovací pomůcky, oděvní doplňky, šperky, vybavení domácnosti, vše pro zahradu, nástroje a technické pomůcky a hlavolamy. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v květnu 2022 v Techmania Science Centru Plzeň.

Technická olympiáda Plzeňského kraje ve spolupráci se ZČU v Plzni podporuje technické vzdělávání. Jedná se o soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů a technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v únoru 2022 na ZČU v Plzni.

Soutěž Technika má zlaté dno má za cíl podpořit zájem mladých lidí o studium technických oborů. Téma soutěže je: „Sestrojit funkční hledač světla“ ze stavebnic Merkur a Boffin. Soutěž se uskuteční ve společenském sále SOU elektrotechnického Plzeň 12. října 2021.

Soutěž Gymnazista roku pro žáky gymnázií v Plzeňském kraji je vědomostní soutěž, ve které žáci soutěží formou testu. Uzavřené testové otázky jsou zaměřeny na oblast přírodních, společenských věd a všeobecný přehled. Zúčastnit se jí mohou nejvýše dva žáci z každého gymnázia na území Plzeňského kraje.

Mezinárodní technická soutěž ROBO2022 je určena žákům středních škol a zahraničních partnerských škol, jejichž úkolem bude vyvinout vozidlo předepsané velikosti, které automaticky sleduje cestu. Kritériem hodnocení bude rychlost vozidla, vzhled a prezentace žáků v anglickém jazyce. Soutěž je určena žákům ve věku 17 – 19 let. Finále soutěže se uskuteční v lednu 2022. Cílem vyhlášení soutěže je podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji a rozvoj mezinárodní spolupráce.

Krajská on-line soutěž v matematice mKONTEXT je určena žákům základních a středních škol Plzeňského kraje. Soutěž bude vyhlášena v několika kategoriích. Zaměření soutěže: Matematika a sport.

On-line jazyková soutěže Kontext v porozumění anglickému odbornému textu pro žáky a žákyně středních škol Plzeňského kraje je vyhlášena ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, probíhat bude v pěti kategoriích.


Poskytnutí dotace Plzeňské filharmonii
Rada schválila a doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu poskytnutí účelové dotace ve výši 3,3 mil. Kč Plzeňské filharmonii na unikátní projekt „Plzeňská filharmonie v Plzeňském kraji“. Jedná se o projekt edukačního charakteru pro širokou veřejnost, zvláště pak děti, mládež a seniory. Celý projekt se skládá z několika dílčích projektů, jako jsou např. Jazyk svatého Jana – dětský pořad, Orchestrální a sólová akademie, Muzikantská naděje či Filharmonici seniorům v Plzeňském kraji.


Dotace na filmovou tvorbu
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou filmu s pracovním názvem „Martina“. Časosběrný dokument sleduje silný životní příběh mladé ženy z Plzně, která navzdory fatálnímu a extrémně bolestivému útoku kyselinou, který spáchal její zhrzený expřítel a nevratně ji připravil o zrak, neztratila touhu žít a pomáhat svému okolí.


Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi
Rada schválila a doporučila Zastupitelstvu Plzeňského kraje poskytnutí dotace v celkové výši 3,6 mil. Kč v rámci dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi”. Dotaci si rozdělí celkem 19 žadatelů. Mezi nimi je to např. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov s dotací téměř 1,4 mil. Kč.


Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021
Rada schválila a doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu rozdělení účelové neinvestiční dotace ve výši 2,61 mil. Kč. Ta bude rozdělena mezi 5 žadatelů. Těmi jsou Plzeň TURISMUS, Ekologické centrum Orlov, Destinační společnost Český les, Destinace Sušicko, Turistická oblast Pošumaví.