16. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo v prostředí MS Teams

obrazek
10. března 2021 11:26, aktualizováno 31. března 2021 08:17, Ing. Danuše Jedličková

16. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Plzeňského kraje se 23. února 2021 uskutečnilo z epidemiologických důvodů opět ONLINE v prostředí MS Teams.

JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA představila nového předsedu PS Vzdělávání Mgr. Rudolfa Salvetra - náměstka hejtmanky pro oblast školství a sportu, který následně zahájil 16. zasedání PS Vzdělávání a představil program. Se změnou předsedy PS Vzdělávání souvisí i Dodatek č. 3 ke Statutu PS Vzdělávání, který byl projednán hned po zahájení jednání.


Dále Mgr. Petr Duda seznámil přítomné s aktuálním průběhem projektu KAP, shrnul nové informace ohledně IROP 2021-2027 a v souvislosti s plánovanými výzvami upozornil na přípravu Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury jak SŠ a VOŠ, tak i pro speciální školství. Nastínil také pokračování krajského akčního plánování a s ním nutnost podat novou projektovou žádost do vyhlášené výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území. Žádost se zpracovává a její podání je naplánováno na léto 2021.


Mgr. Duda předal slovo Mgr. Pavle Chocholové, která uvedla výstupy z 1. a 2. vlny akčního plánování a využití šablon I a II. Následovalo představení Edusítě jako budoucí metodické podpory akčních plánů po ukončení projektu P-KAP (Podpora KAP). Na závěr Mgr. Chocholová seznámila přítomné s aktivitami P-KAP, které se ještě uskuteční do ukončení stávajícího projektu (11/2021).

Dále byla představena Kritéria pro prioritizaci projektů do IROP 2021-2027 (výzva pro SŠ a VOŠ). Na základě těchto kritérií budou projekty seřazeny do Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury SŠ a VOŠ.


Poslední bod programu představil Ing. Pavel Beneš, který seznámil účastníky s prognózou počtu žáků SŠ v Plzeňském kraji pro období 2020-2030.


JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA závěrem poděkovala všem přítomným za účast a upozornila, že Dodatek č. 3 ke Statutu PS Vzdělávání a Kritéria pro prioritizaci projektů do IROP 2021-2027 budou zaslána ke schválení v rámci 2. korespondenčního elektronického hlasování.


2. korespondenční elektronické hlasování bylo zahájeno 23. února 2021 a ukončeno 5. března 2021. Dokumenty, jež byly předmětem hlasování, byly schváleny.

Všechny dokumenty a prezentace z 16. jednání PS Vzdělávání a z 2. korespondenčního elektronického hlasování jsou zveřejněny v příloze níže.

Soubory ke stažení