15. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo ONLINE

obrazek
30. října 2020 13:33, Ing. Danuše Jedličková
15. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Plzeňského kraje se 15. září 2020 uskutečnilo z preventivních důvodů ONLINE v prostředí MS Teams.

Zasedání zahájila Mgr. Ivana Bartošová (náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu) a následně Mgr. Petr Duda (KÚ PK) seznámil přítomné s aktuálním průběhem projektu KAP, shrnul uskutečněná tematická setkání a také nastínil setkání, která by se mohla uskutečnit na podzim. Dále informoval o aktuálních výzvách OP VVV a představil nejnovější aktuality týkající se IROP - v současné době probíhá mapování absorpční kapacity projektů. První výzvy by mohly být vyhlášeny na podzim roku 2021.

Dalším bodem jednání byly aktuální informace ve školství, které sdělila JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA (KÚ PK). Díky nouzovému stavu nebylo možné uskutečnit během 2. pololetí naplánované soutěže a prezentační akce. Namísto toho byla vytvořena krizová skupina pro školství věnující se krizové situaci během pandemie. Školy byly informovány o možnostech distančního vzdělávání a také probíhaly pravidelné online porady s řediteli. Plánované podzimní soutěže proběhnou dle situace alternativně, převážně online formou.

Posledním bodem jednání bylo představení projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“. Představil jej Mgr. Marcel Gondorčín (RRA PK), který patří k hlavním zpracovatelům projektové žádosti. Aktuálně je žádost ve stavu splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti. Do projektu bude zapojeno mnoho škol Plzeňského kraje, nejen středních, ale i základních a mateřských. Začátek realizace je plánován na 1. 1. 2021, doba trvání bude 35 měsíců, ukončení je plánováno na 30. listopadu 2023.

Mgr. Ivana Bartošová závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila 15. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Plzeňského kraje.

Důležité dokumenty a prezentace z jednání jsou zveřejněny v příloze níže.

Soubory ke stažení