Українські школи визнають відвідування школи в Чехії / Ukrajinské školy budou uznávat školní docházku v ČR

obrazek
09. května 2022 07:05, Ing. Zuzana Švehlová

українська:
Міністерство освіти, молоді та спорту у співпраці з Посольством України в Чеській Республіці та Міністерством освіти і науки України обговорило питання про визнання освіти, яку здобувають українські учні у чеських школах при поверненні в Україну. При поверненні учня назад в Україну школою видаватиметься Підтвердження про навчання. Українські школи визнаватимуть освіту, отриману українськими учнями на території Чехії за чеською системою освіти.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ukrajinským velvyslanectvím a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny projednalo vzájemné uznání vzdělávání, kterého se účastní ukrajinští žáci v českých školách, při jejich návratu zpět na Ukrajinu. Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude školou vydáno Potvrzení o studiu. Ukrajinské školy následně po předložení Potvrzení o studiu budou uznávat žákům studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího systému.

https://www.edu.cz/ukrajinske-skoly-budou-uznavat-plneni-povinne-skolni-dochazky-v-cr/ 

Soubory ke stažení