Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního titulu "Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021"

Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul "Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021"

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 17. 8. 2020 usnesením č. 5109/20 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021.

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4968/20 ze dne 22. 6. 2020 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020.

Dotační program překládací stanice odpadu – podpora výstavby 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4715/20 ze dne 27. 4. 2020 pravidla a výzvu z Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby 2020.

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 – změna pravidel programů a rastrových smluv

Za účelem umožnění realizace projektů dotovaných z programů Plzeňského kraje v oblasti památkové péče při zohlednění okolností vzniklých v důsledku vyšší moci v souvislosti s probíhající virovou pandemií schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4693/20 ze dne 27.04.2020 změnu pravidel dotačních programů.