Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

20. března 2020

Vyhlášení Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020

Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020“

17. března 2020

Vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů 2020

Rada Plzeňského kraje schválila dne 16. 3. 2020 usnesením č. 4632/20 vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů 2020.

17. března 2020

Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2019/2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4572/20 ze dne 16.3.2020 vyhlášení dotačního titulu na úpravu lyžařských běžeckých tras za zimní sezónu 2019/2020.

17. března 2020

Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2020 – vyhlášení programu

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 4571/20 ze dne 16. 3. 2020 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2020. Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu jsou k dispozici v příloze tohoto článku.

16. března 2020

Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020

Rada Plzeňského kraje schválila dne 16. března 2020 usnesením č. 4583/20 vyhlášení dotačního titulu „Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020“.