Zdravotnická dokumentace

10. srpna 2012

Informace týkající se zdravotnické dokumentace uložené na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Informace pro pacienty a poskytovatele týkající se zdravotnické dokumentace uložené na Krajském úřadě Plzeňského kraje

10. srpna 2012

Informace k nakládání se zdravotnickou dokumentací při ukončení poskytování zdravotních služeb pro poskytovatele zdravotních služeb

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb při ukončení poskytování zdravotních služeb týkající se zdravotnické dokumentace