Zápisy a usnesení

24. ledna 2017

Zápisy a usnesení ze zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK (volební období 2016-2020)

V příloze naleznete zápisy z jednotlivých zasedání včetně usnesení a prezenční listiny.