Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody

21. ledna 2020

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malesice - PK x statutární město Plzeň

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malesice - PK x statutární město Plzeň

11. prosince 2019

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemku v k. ú. Oprechtice

Prodej pozemku v k. ú. Oprechtice