Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o dotaci na veřejné osvětlení 2

17. března 2020 Mgr. Vladimír Král

Dne 2. 3. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění:

"Věc: Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
2019 pro obec Strašín u Sušice- akce výměna veřejného osvětlení.

Žádám tímto o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb, a to o
Závěrečné vyhodnocení akce / vyúčtování/, neboť dle smlouvy mezi
Plzeňským krajem a obcí Strašín č. 38012019 mělo být závěrečné
vyhodnocení akce vloženo do systému nejpozději do 29.2.2020, k čemuž
prokazetelně došlo a vyúčtování bylo vloženo do systému."

Žadateli bylo poskytnuto Závěrečné vyhodnocení akce z dotačního titulu PSOV PK 2019 – Projekty obcí k akci Výměna veřejného osvětlení v katastru obce Strašín, které je připojeno v příloze.

Soubory ke stažení