Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o počtech přestupkových řízení dle zákona o zdravotních službách

30. ledna 2020 Mgr. Jaroslava Chlanová
Dne 20. 1. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru   a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: 1. Počet všech přestupkových řízení pro přestupky dle zákona č. 372/2011 Sb. (§ 114 až § 118), která v roce 2019 projednával povinný subjekt (KÚPK) a obviněným z přestupku byl poskytovatel zdravotních služeb; 2. Počet přestupkových řízení nadefinovaných výše pod bodem 1., u nichž povinný subjekt v roce 2019 řízení zahájil (tj. číslo přestupkových řízení dle odst. 1) snížené  o počet přestupkových řízení zahájených před rokem 2019; 3. Počet přestupkových řízení nadefinovaných výše pod bodem 1., u nichž povinný subjekt v roce 2019 rozhodl, že poskytovatel zdravotních služeb přestupek spáchal (bez ohledu na případná následná odvolání atp.).


K Vaší žádosti KÚPK sděluje následující:
1. KÚPK projednával v roce 2019 7 přestupků podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, kdy obviněným z přestupku byl poskytovatel zdravotních služeb, všechny přestupky byly podřazeny pod ustanovení § 117 citovaného zákona.
2. V 7 případech byla řízení zahájena (uvedený údaj je snížený o počet přestupkových řízení zahájených před rokem 2019).
3. V 7 případech bylo rozhodnuto tak, že poskytovatel zdravotních služeb přestupek, který mu byl kladen za vinu, spáchal.