Vzdělávání žáků-cizinců

27. dubna 2016

Vzdělávání žáků-cizinců ve třídách pro jazykovou přípravu

Poskytování bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.