Vyhlášení výběrového řízení v oboru všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany s rozšířenou působností

26. listopadu 2019 Jiřina Rubášová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví zastoupený Mgr. Janem Karáskem, vedoucím odboru zdravotnictví, vyhlašuje dle ustanovení § 47 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu poskytovatele zdravotních služeb, ze dne 21.11.2019  výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru – všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany s rozšířenou působností se zdravotními pojišťovnami.

Celý text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení