Vyhlášení výběrového řízení v oboru fyzioterapeut - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Klatovy s rozšířenou působností

05. prosince 2019 Jiřina Rubášová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví zastoupený Mgr. Janem Karáskem, vedoucím odboru zdravotnictví, vyhlašuje dle ustanovení § 47 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu poskytovatele zdravotních služeb, ze dne 28.11.2019 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru fyzioterapeut – ambulantní péče pro území správního obvodu obce Klatovy  s rozšířenou působností se zdravotními pojišťovnami.

Celý text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení