Vyhlášení dotačního titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje v roce 2020“

02. ledna 2020 11:52, Mgr. Dominika Strolená

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4311/19 ze dne 30. 12. 2019 dotační titul „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje v roce 2020“.

Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 10. 2. 2020.

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost v Plzeňském kraji.
Prioritou Programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení.
Účelem Programu je podpořit formou poskytnutí finanční dotace vybudování či rekonstrukci významného sportovního zařízení pouze v obci do 30 000 obyvatel.
Dotační titul je v souladu se strategickým dokumentem Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji, schváleným usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 669/18 ze dne 11. června 2018.

Podrobnosti k dotačnímu titulu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.

Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eD (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 1. 2. 2020 do 10. 2. 2020.

Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 15.000.000 Kč.

Kontaktní osoba:

Mgr. Dominika Strolená
oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 101
e-mail: dominika.strolena@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení