Vyhlášená výběrová řízení

19. prosince 2019

Vyhlášení výběrového řízení v oboru – zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Domažlice s rozšířenou působností

dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19. prosince 2019

Vyhlášení výběrového řízení v oboru – kardiologie- ambulantní péče pro území správního obvodu obce Planá s rozšířenou působností

dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů