Výběrové řízení v oboru všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Strážov

25. listopadu 2019 Jiřina Rubášová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví zastoupený Mgr. Janem Karáskem, vedoucím odboru zdravotnictví, vyhlašuje dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu obce ze dne 18.11.2019 výběrové řízení
na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství – ambulantní péče pro území správního obvodu obce Strážov se zdravotními pojišťovnami.

Celý text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení