Voda

21. ledna 2020

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4405/20 ze dne 20. 1. 2020 pravidla a výzvu z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020.

06. ledna 2020

Dotační program Ekologické investiční projekty 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4329/19 ze dne 30. 12. 2019 Dotační program Ekologické investiční projekty 2020, jehož účelem je podpora zpracování projektových dokumentací. Pravidla dotačního programu jsou přílohou tohoto sdělení…

23. prosince 2019

Zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a mezinárodní oblasti povodí Dunaje

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a mezinárodní oblasti povodí Dunaje k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody v době od 20. 12. 2019 do 22. 2. 2020.

10. prosince 2019

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 4288/19 ze dne 9. 12. 2019 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020.

25. července 2011

Náležitosti žádosti o změnu PRVK PK v roce 2020

Náležitosti žádosti o změnu PRVK PK v roce 2020