Souhrn nařízení Vlády ČR k 31. 3.

16. března 2020 Eva Mertlová

Omezení volného pohybu a pohybu na veřejnosti, o kterém rozhodla Vláda ČR 16. 3. 2020, bude platit nejméně do 11. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla Vláda ČR a jedná také o prodloužené nouzového stavu. Režim opatření v rámci omezení pohybu bude i nadále stejný jako dosud.

Dál bude možné chodit do zaměstnání, možné budou i nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarání základních životních potřeb jako jsou potraviny, léky, prodej drogistického zboží či krmiv a dalších potřeb pro zvířata. Také bude možné využít poštovních služeb a čerpacích stanic. Omezení pohybu se nebudou týkat dobrovolníků. Pohyb venku v parcích a lesních stezkách není omezen, podmínkou je dodržení odstupu mezi jednotlivci, zakázáno je shromažďování osob kdekoli. S platností od půlnoci 19. 3. nařizuje Vláda ČR povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest na veřejnosti, celoplošně po ČR. Mohou to být mimo respirátory roušky či šály a šátky. Pokračuje také vyhrazený čas nákupů pro seniory a osoby starší 65 let..

Vláda schválila také mimořádný balíček opatření pro všechny, kterých se týká povinnost podat daňové přiznání. Finanční správa omezila provoz podatelen. I nadále platí uzavření veškerých škol a školských zařízení, omezení provozu úřadů.

Vláda také schválila schodek rozpočtu vzhledem k nenadálé situaci, více zde. Ministerstvo školství připravuje také změny týkající se letošních maturit a dalších opatření ve výuce, více zde.

Vláda se zabývala opět rovněž problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Dosavadní nastavení jejich režimu se totiž stalo předmětem četné kritiky ze strany starostů a hejtmanů dotčených obcí a krajů, protože pendleři pracujících v rizikových oblastech po návratu do ČR často nedbali nařízených přísných omezení pohybu. Ministři proto schválili další změnu režimu, a to tak, že zaměstnanci pracující v blízkém přeshraničí se po návratu do ČR budou muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě, výjimkou jsou zdravotníci z pohraničí. 
V praxi to znamená, že si zájemci o tuto práci budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.

Celé znění Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob najdete v příloze tohoto článku nebo na webu vláda.cz.

Aktuální situaci v Plzeňském kraji v počtu nakažených, testovaných, důležité kontakty a pokyny najdete na webu KHS Plzeň.Soubory ke stažení