Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi

23. ledna 2020

VPS – město Sušice x obec Strašín

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená mezi městem Sušice a obcí Strašín

23. ledna 2020

VPS – město Sušice x obec Podmokly

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená mezi městem Sušice a obcí Podmokly

23. ledna 2020

VPS – město Sušice x obec Žihobce

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená mezi městem Sušice a obcí Žihobce

21. ledna 2020

VPS – město Sušice x obec Domoraz

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená mezi městem Sušice a obcí Domoraz

21. ledna 2020

VPS – město Sušice x obec Čímice

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená mezi městem Sušice a obcí Čímice