Veřejná doprava

21. května 2019

Zpráva o prosazování nařízení č.181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

22. ledna 2019

Slevy ve veřejné dopravě Plzeňského kraje od 1. ledna 2019

I nadále jsou ve veřejné dopravě nabízeny slevy na jednotlivé jízdné a časové předplatné, které zavedl Plzeňský kraj od ledna 2018 ...

29. listopadu 2018

Zpráva o závazcích veřejné služby - za rok 2016 - veřejná linková doprava

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2016 ve veřejné linkové dopravě. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce...

29. listopadu 2018

Zpráva o závazcích veřejné služby - za rok 2017 - veřejná linková doprava

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2017 ve veřejné linkové dopravě. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce...

25. května 2017

Zpráva o prosazování nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.181/2011 ze dne 16.2.2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 zveřejňuje dle článku 29 Dopravní úřad v rámci své působnosti zprávu o prosazování nařízení.