Účelová katastrální mapa

Zveřejnění účelové katastrální mapy Plzeňského kraje

Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje, pořízená v rámci projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje, je volně dostupná formou webových mapových služeb.

Převzetí první etapy Účelové katastrální mapy

Dne 30.12.2011 Převzal Plzeňský kraj první etapu projektu Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje.

Převzetí druhé etapy Účelové katastrální mapy

Dne 28.6.2012 Převzal Plzeňský kraj druhou etapu projektu Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje. Touto etapou byl projekt ÚKM DMVS PK ukončen a předán do užívání.

Uzavření smlouvy o dílo na tvorbu ÚKM DMVS PK

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o dílo se společností GEFOS a.s. na realizaci zakázky „Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje“.