Tematická setkání

24. února 2020

Gamifikace aneb jak využít Minecraft ve výuce

Jak zvýšit zájem o výuku a podporovat kompetence žáků potřebné pro 21. století se přišli inspirovat zástupci vzdělávacích organizací Plzeňského kraje. Akce s názvem „Minecraft ve výuce“ proběhla 22. listopadu 2018 v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje a cílem bylo získat podněty k výuce skrze jednu z nejpopulárnějších her dnešní doby.

17. února 2020

Zástupci středních škol diskutovali nad možnostmi reálného využití dronů ve výuce

Jak zapojit drony do výuky ve škole bylo předmětem tematického setkání zástupců středních škol a představitelů Správy Informačních technologií města Plzně (SITMP). Setkání se uskutečnilo 25. října2019 v sídle společnosti Drony SIT v Cukrovarské ulici v Plzni.

14. února 2020

O budoucnosti a trendech vzdělávání dospělých se diskutovalo na odborné konferenci „Quo vadis, vzdělávání v Plzeňském kraji?“

"Budoucnost a trendy vzdělávání dospělých" byly letos předmětem diskuse na odborné konferenci „Quo vadis, vzdělávání v Plzeňském kraji?“. Akce se konala v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 20. 11. 2019 pod záštitou Mgr. Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Plzeňského kraje.

22. ledna 2020

Představení programu „DofE“ přineslo novou inspiraci v oblasti neformálního vzdělávání

Celosvětově významný program neformálního vzdělávání, který založil před více než 60 lety Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II byl tématem setkání zástupců škol v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 20. ledna 2020.

29. dubna 2019

Zástupci škol si vyzkoušeli pokročilé nástroje softwaru Office 365

Microsoft Sway, Microsoft Forms a Microsoft Flow jsou zajímavé nástroje kancelářského softwaru Office 365, které si zástupci škol přišli prakticky vyzkoušet na seminář „Pokročilé možnosti Office 365 pro školy“.