Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území Plzeňského kraje

23. března 2020 Ing. Oľga Říhová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil na základě návrhu společnosti Reno Šumava a.s., se sídlem Pražská 326, 38422 Vlachovo Březí, IČ 28138236, ze dne 11. 3. 2020 a souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 2. 3. 2020, pod č.j.:KRPP-28739-1/ČJ-2020-0300DP, výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikací, tj. silnici I/22 a I/27, za účelem označení pracovního místa z důvodu provádění stavebních prací – oprava svodidel a obnova vodorovného dopravního značení na silnici I.tř (I/22,I/27), na území Plzeňského kraje, v termínu  od 1. 4. 2020 do 21.12. 2020.


Soubory ke stažení