Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/20, I/26, I/27

10. ledna 2020 Veronika Švarcová


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnici I/20, I/26 a I/27 na území Plzeňského kraje, k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s podrobnou vizuální prohlídkou portálů dopravního značení.

Doba platnosti: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 15.4.2020 

Soubory ke stažení