Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

21. ledna 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/26.

21. ledna 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I. tříd

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. tříd v Plzeňském kraji.

16. ledna 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnicích I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 na území Plzeňského kraje.

15. ledna 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26.

15. ledna 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26.